NOVINKY E-MAILEM:

Detaily této služby

Pro zasmání

Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. Co z něho bude, až skončí?" ptá se známá paní Novákové. "Obávám se, že důchodce."
Znalostní testy

Guru informatika

1. Základní informační jednotka nabývající hodnot 0-255 se nazývá:

2. Hodnota výrazu "23 mod 5 + 12 shr 1 div 5" v jazyce Pascal je:

3. Který z následujících jevů je řešen při konstrukci jádra OS?

4. Programová konstrukce "x=1; y=x++ + ++x;" v jazyce C:

5. Která z následujících zkratek není instrukcí Assembleru?

6. Jaký je průměr klasického disku CD?

7. Který z těchto síťových prvků je z hlediska ISO/OSI modelu nejvýše?

8. Jaký je krycí název pro oblíbený procesor Intel Celeron 300A?

9. Jak vypadá regulární váraz typického programovacího identifikátoru?

10. Hexadecimálně CD5 je v binárním kódu: